Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Αναπτύσσουμε και Πιστοποιούμε  εσωτερικούς   Εκπαιδευτές
Κάθε συνεργάτης μπορεί να γίνει Εκπαιδευτής στην Ακαδημία.

Προϋποθέσεις; Η πίστη του στις αξίες της εταιρείας και η αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο επάγγελμα του.
 
Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση:
 - την επιθυμία τους να γίνουν εκπαιδευτές,
 - την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία
και περνούν από την εσωτερική διαδικασία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ώστε να διασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. 

Με την ανάπτυξη του δικτύου των εσωτερικών εκπαιδευτών δημιουργήσαμε ένα θεσμό,

το Ετήσιο Συνέδριο Εκπαιδευτών, με σκοπό:
 - να αναγνωρίζουμε την αξία του έργου των Εκπαιδευτών,
 - να επιβραβεύουμε τους καλύτερους Εκπαιδευτές μας
 - και να μοιραζόμαστε τις καλές πρακτικές .              

Ανάπτυξη ΔεξιοτήτωνΗ Ακαδημία Ηγεσίας - Management
ιδρύθηκε το 2011, σε συνεργασία με το Harvard Business Publishing και την εταιρεία Essential.
 
HARVARD BUSINESS PUBLISHING       Being essential

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
στοχευμένο στην εμβάθυνση στο Management, το οποίο συνδυάζει:
 
- e-learning
- workshops σε αίθουσα
- case studies
- projects με θέμα το Management
- τεστ κατανόησης
 
Χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογίες από το Πανεπιστήμιο του Harvard,
διεθνώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα και την πρωτοπορία του.
Απο την Ακαδημία Ηγεσίας και Management έχουν αποφοιτήσει έως τώρα 43 μαθητές.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων