Επιλογή Συνεργατών

Στη Leroy Merlin υπάρχει διαφάνεια στην επικοινωνία και οι υποψήφιοι έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα της εταιρείας.
  • Η επικοινωνία είναι απλή και άμεση
  • Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση οτι παραλάβαμε το βιογραφικό τους και ενημέρωνονται για την πορεία της αίτησης τους
  • Από την πρώτη συνέντευξη ενημερώνονται για όλη τη διαδικασία της επιλογής
  • Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συγκεκριμένο feedback μετά το πέρας της διαδικασίας

Επιλογή Συνεργατών