Οι Άνθρωποι μας

Διευθυντής Καταστήματος

 

 Εξυπηρέτηση Πελατών
Σύμβουλος Πώλησης        Υπεύθυνη Ανθρ. Δυναμικού Κατ/τος
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών        Διευθύντρια Προϊόντος