Αναπτύσσουμε τους Ανθρώπους μας 
Η ανάπτυξη των συνεργατών μας είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη τους παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, τις εκπαιδεύσεις και την καθοδήγηση που χρειάζονται.

Αναπτύσσουμε και Πιστοποιούμε  εσωτερικούς   Εκπαιδευτές
Κάθε συνεργάτης μπορεί να γίνει Εκπαιδευτής στην Ακαδημία εφόσον το επιθυμεί και περάσει από την εσωτερική διαδικασία της πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης

Με την ανάπτυξη του δικτύου των εσωτερικών Εκπαιδευτών δημιουργήσαμε ένα θεσμό, το Ετήσιο Συνέδριο Εκπαιδευτών, με σκοπό:
 - να αναγνωρίζουμε την αξία του έργου των Εκπαιδευτών,
 - να επιβραβεύουμε τους καλύτερους Εκπαιδευτές μας

 - και να μοιραζόμαστε τις καλές πρακτικές .     Η Ακαδημία Ηγεσίας - Management
ιδρύθηκε το 2011, σε συνεργασία με το Harvard Business Publishing και την εταιρεία Essential.

 Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοχευμένο στην εμβάθυνση στο Management, το οποίο συνδυάζει:

- e-learning
- workshops σε αίθουσα
- case studies
- projects με θέμα το Management
- τεστ κατανόησης

Χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογίες από το Πανεπιστήμιο του Harvard, διεθνώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα και την πρωτοπορία του.

Από την Ακαδημία Ηγεσίας και Management έχουν αποφοιτήσει έως τώρα 53  συνεργάτες.

Harvard Business 2014
Iδρύθηκε το 2010

Iδρύθηκε το 2010, με σκοπό να στεγάσει όλη την τεχνογνωσία της εταιρείας
και να φροντίσει για τη μετάδοση της με σωστό και δομημένο τρόπο σε κάθε συνεργάτη.
Η Εκπαίδευση έχει οργανωθεί σε 5 θεματικά πεδία:
•   ενσωμάτωση νέων συνεργατών
•   εκπαίδευση επαγγέλματος
•   εκπαίδευση προϊόντος
•   εκπαίδευση management
•   ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και εξέλιξης σε νέο ρόλο