Διευθυντής Καταστήματος

Εξυπηρέτηση Πελατών

Σύμβουλος Πώλησης

Υπεύθυνη Ανθρ. Δυναμικού Κατ/τος

Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών

Διευθύντρια Προϊόντος