Τα καταστήματά μας είναι ενεργοί δεσμευμένοι πολίτες και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνεργατών και των πελατών μας. Συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας σε ένα πλαίσιο αειφορίας στηρίζοντας τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά είναι ασφαλή για τον πελάτη αλλά και ποιοτικά.

Περιβάλλον

Προστατεύουμε ενεργά το περιβάλλον προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων με οικολογικό χαρακτήρα, όπως: λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακά φωτιστικά, φωτοβολταϊκά προϊόντα, συστήματα ποτίσματος καθώς και φίλτρα για την εξοικονόμηση νερού, προϊόντα ψύξης και θέρμανσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προϊόντα μόνωσης, οικολογικά χρώματα, έπιπλα κήπου, προϊόντα διακόσμησης, ξύλινα δάπεδα και διάφορα είδη ξυλείας που προέρχονται από δάση στα οποία έχει γίνει σωστή διαχείριση για την βιωσιμότητα τους.

Φροντίζουμε επίσης ενεργά για την ανακύκλωση τόσο των συσκευασιών των προϊόντων όσο και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και μπαταριών που εισάγουμε στην ελληνική αγορά.
Στα καταστήματα και στα γραφεία μας διαθέτουμε ειδικούς κάδους για τη συλλογή παλιών συσκευών και λαμπτήρων και για τα απόβλητα των συσκευασιών.

Περιβάλλον