Σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς αξιοποιούμε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απασχολώντας φοιτητές των οποίων τα προφίλ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται παρακολουθούν βασικές εκπαιδεύσεις, καθοδηγούνται και παρακολουθούνται τακτικά από τον μάνατζερ τους.

Αξιοποίηση Προγράμματος ΕΣΠΑ
Η εταιρεία  απασχολεί άτομα για τα κεντρικά γραφεία και τα καταστήματα σε τμήματα όπως  το Μάρκετινγκ, το Reporting, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το τμήμα Εκπαίδευσης, την Εξυπηρέτηση Πελατών και την Αποθήκη.

Οι νέοι κερδίζουν σημαντική εμπειρία στον εργασιακό χώρο υποστηρίζοντας παράλληλα την εταιρεία με τις γνώσεις και τις ικανότητες τους.